Jak uzyskać dofinansowanie na remont z PFRON

Jak uzyskać dofinansowanie na remont z PFRON

Wstęp

Planując remont łazienki dla osób niepełnosprawnych, warto zapoznać się z możliwościami finansowania, które oferuje Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). W niniejszym artykule omówimy szczegółowo procedurę ubiegania się o dofinansowanie oraz jak wypełnić wniosek, aby uzyskać wsparcie finansowe na remont łazienki. Osoby z dysfunkcjami ruchu wymagają pomieszczeń o ściśle określonych parametrach determinujących dostosowanie pomieszczenia remontowanego do potrzeb osoby niepełnosprawnej. Jednym z najbardziej newralgicznych jest łazienka, która najczęściej wymaga likwidacji barier architektonicznych. Na remont tego pomieszczenia kierowany jest najczęściej wniosek.

Dofinansowanie do remontu łazienki od PFRON: Jak uzyskać?

Kogo dotyczy dofinansowanie?

Dofinansowanie do remontu łazienki udzielane przez PFRON przeznaczone jest dla osób niepełnosprawnych, które wymagają specjalnie przystosowanych pomieszczeń sanitarnych.

Jakie prace można sfinansować?

Dofinansowanie obejmuje koszty związane z adaptacją łazienki, takie jak:

 • Usuwanie barier architektonicznych.
 • Montaż uchwytów i poręczy.
 • Instalacja podestów pod umywalki i sedesy.
 • Dostosowanie kabiny prysznicowej.
Jak uzyskać dofinansowanie na remont z PFRON

Procedura ubiegania się o dofinansowanie

 1. Sprawdź kwalifikowalność: Upewnij się, że spełniasz warunki określone przez PFRON.
 2. Zdobądź niezbędne dokumenty: Przygotuj dokumenty potwierdzające niepełnosprawność oraz kosztorys remontu.
 3. Wypełnij wniosek: Uzyskaj formularz wniosku ze strony internetowej PFRON i wypełnij go zgodnie z instrukcjami.
 4. Złożenie wniosku: Złóż kompletny wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w najbliższym oddziale PFRON.

Wskazówki dotyczące wypełnienia wniosku

 • Staranność: Wypełnij wniosek czytelnie i starannie, unikając błędów.
 • Zgodność z załącznikami: Upewnij się, że wszystkie załączone dokumenty są zgodne z wymaganiami PFRON.
 • Precyzja: Podaj dokładne informacje dotyczące planowanego remontu oraz kosztów.

Każdy wniosek musi być uzasadniony. We wniosku należy zawrzeć niedogodności i problemy jakie napotyka osoba z orzeczeniem o niepełnosprawności w lokalu mieszkalnym. W odpowiedzi do wniosku wraz z decyzją petent otrzymuje listę niezbędnych zmian wraz z podanymi zakresami lub minimalnymi progami(np. min szerokość skrzydła drzwi 80cm), które należy wprowadzić podczas prac remontowych.

Jak uzyskać dofinansowanie na remont z PFRON -niezbędne dokumenty

 • aktualne orzeczenie o niepełnosprawności,
 • oświadczenie o dochodach oraz liczbie osób w gospodarstwie domowym,
 • informację o źródłach finansowania inwestycji,
 • zaświadczenie lekarskie od lekarza specjalisty, np. ortopedy, traumatologa czy lekarza rehabilitacji,
 • kserokopia dowodu osobistego, a w przypadku małoletnich kserokopia aktu urodzenia;
  akt własności lub umowa najmu,
 • zaświadczenie o zatrudnieniu lub zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy,
 • kosztorys łazienki dla PFRON.

Warto przeanalizować listę dokumentów wymaganą do dofinansowania gdyż w zależności od powiatu ilość niezbędnych dokumentów i ich rodzaj mogą się różnić. Jeśli osoba niepełnosprawna składająca wniosek nie jest jedynym właścicielem wpisanym w księgę wieczystą lokalu opisanego we wniosku należy załączyć do wniosku pisemną zgodę wszystkich współwłaścicieli.
Wniosek mogą złożyć do PFRON: osobiście osoba niepełnosprawna, opiekun, przedstawiciel prawny. Jeśli opiekun ustanowiony jest postanowieniem sądu, to niezbędne jest załączenie do wniosku wyroku sądowego. Dokument ten jest niezbędny, aby uzyskać z PFRON.

Kosztorys remontu łazienki dla PFRON

Czy zastanawiasz się nad remontem łazienki, ale czujesz się przytłoczony potencjalnymi kosztami? Nie szukaj dalej! W tej kompleksowej przewodniku, omówimy wszystko, co musisz wiedzieć o szacowaniu wydatków na Twój projekt remontu łazienki, specjalnie dostosowany dla PFRON.

Zrozumienie Zakresu Projektu

Przed zagłębieniem się w skomplikowane kwestie szacowania kosztów, ważne jest zrozumienie zakresu Twojego projektu remontu łazienki. Czy planujesz całkowitą przebudowę, czy tylko drobne modernizacje? Określenie zakresu remontu znacząco wpłynie na Twój ogólny budżet.

Czynniki Wpływające na Koszty Remontu Łazienki

Istnieje kilka czynników, które mają wpływ na szacowanie kosztów remontu łazienki. Obejmują one:

1. Wielkość Łazienki

Wielkość Twojej łazienki to jeden z głównych czynników wpływających na koszty remontu. Większe łazienki zazwyczaj wymagają więcej materiałów i pracy, co prowadzi do wyższych wydatków.

2. Jakość Materiałów

Od kafli po armaturę, jakość materiałów, które wybierzesz, bezpośrednio wpłynie na Twój budżet. Wybór wysokiej jakości materiałów zwiększy koszty, podczas gdy opcje bardziej przystępne cenowo mogą pomóc zaoszczędzić.

3. Prace Hydrauliczne i Elektryczne

Jeśli Twój remont obejmuje prace hydrauliczne lub elektryczne, spodziewaj się dodatkowych kosztów. Aktualizacja rur, przewodów lub dodanie nowych gniazdek może znacząco wpłynąć na Twój budżet.

4. Koszty Robocizny

Koszty robocizny różnią się w zależności od złożoności projektu i doświadczenia wykonawców. Zatrudnienie renomowanych specjalistów może wiązać się z wyższym kosztem, ale zapewnia jakość wykonania prac.

5. Wybory Projektowe

Twoje preferencje projektowe, takie jak skomplikowane wzory płytek czy meble łazienkowe na zamówienie, mogą również wpłynąć na koszty. Pamiętaj, że wymyślne projekty często wymagają więcej czasu i zasobów do realizacji.

Szacowanie Kosztów

Teraz, kiedy rozumiesz główne czynniki wpływające na koszty remontu łazienki, przejdźmy do szacowania wydatków na Twój projekt PFRON.

1. Koszty Materiałów

Zacznij od zbadania cen materiałów, takich jak płytki, blaty, umywalki i armatura. Nie zapomnij uwzględnić dodatków, takich jak klej, zaprawa i uszczelniacz. Upewnij się, że uzyskasz wyceny od kilku dostawców, aby zapewnić konkurencyjne ceny.

2. Koszty Robocizny

Skontaktuj się z kilkoma wykonawcami i poproś o szczegółowe wyceny robocizny. Upewnij się, że wyceny obejmują wszystkie aspekty projektu, od demontażu po instalację. Pamiętaj, aby zapytać o doświadczenie i kwalifikacje wykonawcy, aby zapewnić jakość pracy.

3. Fundusz Zapasowy

To ważne, aby przeznaczyć fundusz zapasowy na pokrycie ewentualnych nieprzewidzianych wydatków, które mogą pojawić się podczas procesu remontu. Celuj w około 10-20% całkowitego budżetu, aby uwzględnić nieprzewidziane okoliczności.

Jak uzyskać dofinansowanie na remont z PFRON – adaptacja pomieszczenia do wymogów

Aby otrzymać środki z PFRON na remont łazienki, to pomieszczenie musi być wykonane zgodnie z normami zawartymi w Prawie Budowlanym art. 5 ust. 1 pkt 4. Powinno zostać wyposażone w:

 • prysznic wyposażony w uchwyt do trzymania w zamkniętej kabinie z niskim brodzikiem lub otwartej albo wannę z otwieranymi drzwiczkami oraz uchwytami na ścianie, które ułatwiają korzystanie z tego urządzenia sanitarnego,
 • drzwi do łazienki o szerokości min. 90 cm,
 • umywalkę na wysokości 85 cm od posadzki,
 • zachowana przestrzeń na swobodne dojście do WC, czy kabiny lub wanny.

Jak uzyskać dofinansowanie na remont z PFRON – wysokość dofinansowania

Wysokość dofinansowania z PFRON na remont łazienki nie może przekroczyć 15-krotności średniego wynagrodzenia.

Wysokość dofinansowania PFRON na remont łazienki nie może być większa niż 95% kosztów całej inwestycji. Istotne jest, że własny udział wnioskodawcy nie może być mniejszy niż 5% kosztów całego przedsięwzięcia. Jeśli wnioskodawca nie jest właścicielem lokalu, to wysokość dofinansowania z PFRON do remontu łazienki, to 80% kosztów związanych z likwidacją barier, lecz nie więcej niż 20 tys.

Pamiętaj, że przed rozpoczęciem prac musisz podpisać umowę z PFRON, w innym przypadku wnioskodawca nie otrzyma dofinansowania do łazienki z PFRON. W umowie jest również wyznaczony dokładny termin rozpoczęcia i zakończenia prac. Niedotrzymanie tych terminów, może skutkować rozwiązaniem umowy i brakiem wypłaty dofinansowania.

Jak uzyskać dofinansowanie na remont z PFRON

Podsumowanie

Dofinansowanie do remontu łazienki od PFRON stanowi ważne wsparcie dla osób niepełnosprawnych, które potrzebują specjalnie przystosowanych pomieszczeń sanitarnych. Procedura ubiegania się o dofinansowanie jest względnie prosta, pod warunkiem odpowiedniego przygotowania dokumentacji i starannego wypełnienia wniosku. Dzięki temu można uzyskać wsparcie finansowe na remont łazienki, zgodnie z wymaganiami i standardami PFRON. Rozpoczęcie podróży remontowej łazienki z PFRON nie musi być przerażające. Poprzez zrozumienie różnych czynników wpływających na koszty oraz staranne szacowanie wydatków, możesz osiągnąć swoje cele remontowe w obrębie budżetu. Pamiętaj, aby priorytetem było jakość i funkcjonalność, aby stworzyć przestrzeń łazienkową, która spełnia Twoje potrzeby i przewyższa Twoje oczekiwania.