Odliczenie od podatku kosztu remontu lokalu

Odliczenia remontowe

Odliczenie od podatku kosztu remontu nie musi być trudne. Remont jak to remont potrafi dobrze obciążyć portfel Inwestora. Są jednak sposoby by choć część zainwestowanych środków odzyskać. W tym artykule znajdziesz odpowiedź na pytanie jak to zrobić. Poruszymy też kwestię czym różni się remont od modernizacji oraz jakie możliwości w sprawie odliczeń ma przedsiębiorca, a jakie Inwestor prywatny.
Na wstępie warto zaznaczyć, że temat odliczenia od podatku należy rozbić na dwa przypadki. Mianowicie gdy odliczenia dotyczą lokalu użytkowego oraz gdy odliczenia dotyczą lokalu mieszkalnego. Podział taki determinuje bowiem podstawę do starań o zwrot kosztów jak również sposób zwrotu kosztów poniesionych na remont.

Odliczenie od podatku kosztu remontu

Odliczenie od podatku kosztu remontu, lokal użytkowy

Znakomita większość polskich przedsiębiorców prowadzi działalność w lokalu użytkowym. Podobnie jak z autem i z każdą rzeczą(środek trwały) na drodze jej eksploatacji konieczne są okresowe prace remontowe i/lub modernizacyjne. Zrozumienie różnic między tymi dwoma terminami jest dość istotną sprawą wpływającą na odliczenia podatków. Zatem wyjaśniamy…

Remont czy Modernizacja

Remont cechuje się tym, że gdy chcemy rozliczyć remont możemy wpisać całą kwotę poniesioną na prace remontowe w koszt uzyskania przychodu. Natomiast prawnie w myśl prawa budowlanego(art. 3 pkt. 8 ustawy Prawo Budowlane). „wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym”. Tłumacząc w myśl przepisów remont to zbiór czynności/proces, którego celem i efektem jest przywrócenie stanu środka trwałego czyli w naszym przypadku lokalu użytkowego przedsiębiorcy. Remont nie podnosi wartości obiektu.
Modernizacja cechuje się tym, że gdy chcemy rozliczyć modernizacje nie możemy wpisać całej kwoty poniesionej na prace remontowe w koszt uzyskania przychodu. Inwestor nie może wpisać jednorazowo wszystkich wydatków (o wartości powyżej 3,5tys zł) w koszt uzyskania przychodu. Najlepiej więc podzielić cały duży proces na kilka modernizacji.


Natomiast prawnie w myśl prawa budowlanego Modernizacja to unowocześnienie, ulepszenie, uwspółcześnienie produktu, przedsiębiorstw. Na przykład istniejącego obiektu budowlanego polegające na wprowadzeniu nowych technologii, nowoczesnych urządzeń czy maszyn prowadzące do zwiększenia jego wartości użytkowej. Modernizacja może polegać na:

PrzebudowieRozbudowieUnowocześnieniuAdaptacji
Prace, które powodują zmiany środka trwałegoPrace, które powodują powiększenie środka trwałegoObejmuje prace związane z podnoszeniem walorów estetycznych i użytkowych budynku lub innego produktuPrace, polegające na nadaniu nowych cech części budynku, która wcześniej była przeznaczona do innych celów.

Jak odliczyć wydatki poniesione na remont i modernizacje lokalu użytkowego?

Każdy remont można wliczyć w koszta uzyskania przychodu. Tak stanowią aktualne przepisy przy czym nie ma znaczenia jak duże wydatki pochłonął remont lokalu użytkowego (brak górnej granicy wydatków remontowych). Z kolei pieniądze przeznaczone na modernizacje lokalu możemy wliczyć w całości w koszt uzyskania przychodu, jedynie w przypadku, gdy ich wartość nie przekracza 3,5 tysiąca złotych. Jeśli wartość modernizacji wyniosła przedsiębiorce więcej musi albo podzielić na kilka modernizacji albo zwiększyć wartość początkową środka trwałego. Takie postępowanie ma bezpośredni wpływ na amortyzacje lokalu użytkowego- środka trwałego. Zwiększenie wartości początkowej środka trwałego jest podstawą do wliczenia kosztów uzyskania przychodu.

Odliczenie od podatku kosztu remontu, lokal mieszkalny

W przypadku lokalu mieszkalnego sprawa pozornie wydaje się trudniejsza. Jak to zwykle bywa strach ma wielkie oczy i paradoksalnie mamy jeszcze większe możliwości w tym przypadku niż przedsiębiorca. Dzieje się tak dlatego że z pomocą przychodzą wszelkiego rodzaju ulgi mieszkaniowe funkcjonujące w naszym kraju. Rodzaje wydatków realizowanych w ramach celów mieszkaniowych określono w art. 21 ust. 25 Ustawy o PIT. Spektrum wydatków, które możemy jest całkiem spore i obejmuje wydatki związane z kupno,budowa,rozbudowę i przebudowę lokali. Najistotniejsze jest to by wydatki te można ponosić przed ostatecznym nabyciem nowego lokum, byle transakcja została sfinalizowana przed upływem trzyletniego terminu. Dotychczas uznawano że w zakresie prac remontowych mieszkania oraz domu ulgę mieszkaniową, a raczej jej przyznanie determinują wydatki poniesione na wykonanie tynków, podłóg, okładzin ściennych, powłok malarskich i innych umocowanych na stałe elementów. Drugą ważną grupą uprawniającą do ulgi są czynności związane z wymianą/instalacją składników wyposażenia technicznego lokali mieszkalnych lub budynków wolnostojących.Zatem spektrum prac jest już szersze gdyż przez to należy rozumieć instalacje c.o. instalacje elektryczną ale również wod-kan jak również instalację gazową.

Ministerstwo finansów dnia 13 października 2021r. stwierdziło jednak, że jako wydatki budowlane remontowe etc. kwalifikujące się do uzyskania ulgi mieszkaniowej stanowią również elementy zakańczające tą instalacje. Tym samym w uldze mieszkaniowej możemy odliczyć zakupy sprzętu AGD: kuchenki oraz płyty gazowej, płyty indukcyjnej lub ceramicznej, piekarnika, zmywarki, pralki, lodówki, oświetlenia sufitowego ściennego okapów itd. Dodatkowo ministerstwo finansów wskazało że do ulgi mieszkaniowej kwalifikują się wydatki na własne cele mieszkaniowe, które mają trwały związek z obiektem budowlanym a więc np meble zwłaszcza szafy wnękowe i garderoby jak również zabudowa meblowa w kuchni.

Możliwości rozliczeniowe wydatków – ulga mieszkaniowa

Ministerstwo Finansów w swojej interpretacji wyraźnie podkreśliło, że nie można zawężać katalogu wydatków mieszkaniowych wyłącznie do tych, które wiążą się z przygotowaniem budynku (lokalu) do tak zwanego stanu surowego zamkniętego. Własny cel mieszkaniowy polega bowiem na możliwości zamieszkiwania i funkcjonowania w budynku (lokalu). Zatem możliwości do rozliczeń wydatków są szerokie i polegają po prostu na próbach podczas rozliczania gdyż nigdzie nie ma wskazane że taki wydatek można rozliczyć, a takiego nie.